Prima pagina Scrie-ne la adresa de aici. Harta site-ului Logare e-mail in browser
Agnita in tara
stema orasului imagine Agnita - str Fabricii imagine Agnita - Aleea Teilor imagine Agnita - centrul orasului
Orasul Agnita
Primaria Orasului Agnita
Primarul Orasului Agnita
Consiliul Local Agnita
Legislatie locala
CIC
Formulare utile
 
Agnita in judetul Sibiu

AGNITA | PRIMARIA | CONSILIUL LOCAL | INFORMATII PUBLICE | INSTITUTII-UTILITATI | ECONOMIE | INVATAMANT-CULTURA | SPORT | TURISM

 
      Publicatie Casatorii |Declarații de avere | Formulare online | Buget și Execuție bugetară
Contracte | P.U.G. | Rapoarte | Fiscalitate | Angajări | Situatii de Urgenta | SNA
| LEGEA 17/2014 |                 Achizitii publice
LEGEA nr. 7 din
18 februarie 2004

privind codul de conduita a functionarilor publici;
LEGEA nr. 52 din
21 ianuarie 2003

privind transparenta decizionala în administratia publica;
LEGEA nr. 544 din
12 octombrie 2001

privind liberul acces la informatiile de interes public
  (click pentru mai multe detalii legislative)

Anunturi concurs angajari

 

 

17.07.2017

AFISARE REZULTAT  FINAL
al concursului/examenului pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta –consilier juridic clasa I, grad profesional debutant Compartiment Juridic

14.07.2017

Rezultatul interviului

          Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hot. Guv. nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificari si completari ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate al probei scrise:

14.07.2017

Rezultatul probei scrise

Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hot. Guv. nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificari si completari ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate al probei scrise:

12.07.2017

ANUNȚ
       In urma verificarii dosarelor depuse la concursul organizat in data de 14.07.2017 pentru ocuparea unui post functie publica de executie, consilier juridic, grad profesional debutant, in cadrul Compartimentului Juridic, situatia se prezinta astfel

29.06.2017

ANUNȚ

privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție în cadrul Serviciului Venituri si Cheltuieli -Compartiment Gestionare Fonduri Nerambursabile

14.06.2017

ANUNT

        Primaria orasului agnita organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie, Consilier Juridic, clasa I, grad prof. Debutant in cadrul Compartimentului juridic si Inspector, clasa I, grad prof. Debutant, in cadrul Compartimentul Administrarea Domeniul Public si Privat, pe perioada nedeterminata>>>>>>>>

19.05.2017

REZULTATUL CONCURSULUI
organizat pentru postul de
MUNCITOR NECALIFICAT

17.05.2017

Rezultatul interviului
organizat pentru functia contractuala  pe perioada nedeterminata muncitor necalificat

         Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011*actualizata* privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al interviului:

16.05.2017

Rezultatul concursului
organizat pentru postul de paramedic pompier salvator
in cadrul  S.M.U.R.D.

Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011*actualizata* privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al concursului:

15.05.2017

Rezultatul interviului,
organizat pentru functia contractuala  pe perioada nedeterminata in cadrul serv.SMURD PARAMEDIC POMPIER SALVATOR

Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011*actualizata* privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al interviului:

12.05.2017

REZULTATUL PROBEI PRACTICE
a concursului organizat pentru functia contractuala  de
 muncitor necalificat

Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise:

10.05.2017

REZULTATUL PROBEI SCRISE
a concursului organizat pentru functia contractuala  de
 paramedic pompier salvator

         Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise:

05.05.2017

ANUNT

          Primaria orasului Agnita anunta amanarea concursului organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie muncitor necalificat in cadrul compartimentului Salubritate stradala, respectiv proba practica se va desfasura in data de 11.05.2017 ora 13.

05.05.2017

Rezultatul probei performante fizice a concursului
organizat pentru postul de PARAMEDIC POMPIER SALVATOR
in cadrul  Serviciului S.M.U.R.D.

         Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat la proba  performante fizice:

28.04.2017

SITUATIA SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS

            In urma verificarii dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 05.05.2017 proba practica, respectiv in data de 10.05.2017 interviu, situatia se prezinta astfel:

28.04.2017

ANUNȚ

        Privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție în cadrul Serviciului Venituri si Cheltuieli -Compartiment Gestionare Fonduri Nerambursabile

28.04.2017

SITUATIA SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS

            In urma verificarii dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de  05.05.2017 proba performante fizice, in data de 10.05.2017 proba scrisa, respectiv in data de 15.05.2017 interviu, situatia se prezinta astfel:

11.04.2017

A N U N T 

           Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 05.05.2017 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua  functii contractuale de executie vacante de paramedic pompier salvator  in cadrul SMURD

 

11.04.2017

A N U N T 

           Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 05.05.2017 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a trei functii contractuale de executie vacante de muncitor necalificat,  in cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala – Compartiment Salubritate stradala

08.03.2017

Rezultatul concursului
organizat pentru postul de asistent medical principal
in cadrul  compartimentului Sanatate publica

         Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011*actualizata* privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al concursului:

07.03.2017

Rezultatul interviului
 organizat pentru functia contractuala  vacanta  Asistent medical in cadrul compartimentului Sanatate publica

         Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011*actualizata* privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al interviului:

02.03.2017

REZULTATUL PROBEI SCRISE
a concursului, organizat pentru functia contractuala  de
asistent medical principal in cadrul SPAS - compartiment Sanatate publica

Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011*actualizata* privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise:

23.02.2017

SITUATIA SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS

                In urma verificarii dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 02.03.2017, pentru ocuparea unui post contractual pe perioada nedeterminata, asistent medical principal in cadrul Compartimentului Sanatate publica, situatia se prezinta astfel:

14.02.2017

ANUNT

Primaria orasului Agnita organizeaza examen  de promovare in grad Profesional imediat superior - Muzeograf si Inspector de Specialitate

08.02.2017

ANUNT

           Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 02.03.2017 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta de asistent medical principal in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala- Compartiment Sanatate Publica

23.12.2016

ANUNT

          Primaria orasului Agnita organizeazac oncurs pentru ocuparea functiei publice de executie, Inspector, clasa I, grad prof. Asistent, in cadrul serv. Urbanism si Amenajarea Teritoriului, compartimentul Constructii si Investitii pe perioada nedeterminata

09.12.2016

ANUNT

           Primaria orasului Agnita organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie, inspector, clasa I, grad prof. superior, in cadrul serv. venituri si cheltuieli, compartimentul gestionare fonduri nerambursabile pe perioada nedeterminata

deschide documentul

03.10.2016

Rezultatul final
a examenului de promovare in grad profesional

29.09.2016

Rezultatul interviului
 examen de  promovare in grad profesional

26.09.2016

REZULTATUL PROBEI SCRISE
a examenului de promovare in grad profesional

12.09.2016

AFISARE REZULTAT  FINAL
a concursului organizat pentru functia contractuala  de bucatar in cadrul SPAS compartiment Cresa

09.09.2016

Rezultatul interviului
a concursului, organizat pentru functia contractuala  debucatar in cadrul SPAS compartiment Cresa

09.09.2016

REZULTATUL PROBEI SCRISE
a concursului, organizat pentru functia contractuala  de
bucatar in cadrul SPAS - compartiment Cresa

05.09.2016

SITUATIA SELECTARII DOSARELOR
DE CONCURS 

29.08.2016

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orasului Agnita, cu sediul în Agnitad, Piata Republicii  nr. 19, vă aduce la cunoștință că organizeazăîn data de 26.09.2016 si 28.09.2016 la sediul instituției, concurspentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare și care au fost prinși în Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice dupa cum urmeaza:

deschide documentul

25.08.2016

                                                            A N U N T
           Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 09.09.2016 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei contractuale de executie temporar vacanta de bucatar  in cadrul SPAS compartiment Cresa

 

18.08.2016

REZULTATUL PROBEI SCRISE
a concursului, organizat pentru functia contractuala  de
bucatar in cadrul SPAS - compartiment Cresa

10.08.2016

SITUATIA SELECTARII DOSARELOR
DE CONCURS 

01.08.2016

                                                            A N U N T
           Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 17.08.2016 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei contractuale de executie temporar vacanta de bucatar  in cadrul SPAS compartiment Cresa

25.07.2016

Rezultatul interviului
organizat pentru functia contractuala  pe perioada nedeterminata  

25.07.2016

REZULTATUL PROBEI SCRISE
a concursului, organizat pentru functia contractuala  de
economist in cadrul Casei de Cultura ILARION COCISIU             

01.07.2016

  A N U N T 
           Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 25.07.2016 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta de economist, din cadrul Casei de Cultura “Ilarion Cocisiu” Agnita

14.06.2016

REZULTAT  FINAL
al concursului/examenului pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta – inspector clasa I, grad profesional superior Comp. Gestionare Fonduri Nerambursabile

08.06.2016

SITUATIA SELECTARII DOSARELOR
DE CONCURS

30.05.2016

Rezultatul concursului
organizat pentru postul de paramedic pompier salvator
in cadrul  S.M.U.R.D.

27.05.2016

Rezultatul interviului
 organizat pentru functia contractuala  pe perioada determinata  PARAMEDIC POMPIER SALVATOR in cadrul SMURD

24.05.2016

REZULTATUL PROBEI SCRISE
a concursului, organizat pentru functia contractuala  de
 paramedic pompier salvator

23.05.2016

Rezultatul concursului organizat pentru postul de paramedic pompier salvator in cadrul S.M.U.R.D.

20.05.2016

REZULTATUL CONTESTATIEI

20.05.2016

Rezultatul probei performante fizice a concursului
organizat pentru postul de PARAMEDIC POMPIER SALVATOR
in cadrul  Serviciului S.M.U.R.D.

19.05.2016

Rezultatul interviului,
 organizat pentru functia contractuala  pe perioada nedeterminata  PARAMEDIC POMPIER SALVATOR in cadrul SMURD

16.05.2016

REZULTATUL PROBEI SCRISE
a concursului, organizat pentru functia contractuala  de
 paramedic pompier salvator

16.05.2016

Anunt

Primaria orasului agnita organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie, inspector, clasa I, grad prof. Superior, in cadrul serv. Venituri si cheltuieli, compartimentul gestionare fonduri nerambursabile pe perioada nedeterminata

12.05.2016

SITUATIA SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS

          In urma verificarii dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 20.05.2016 proba performante fizice, in data de 24.05.2016 proba scrisa, respectiv in data de 27.05.2016 interviu, situatia se prezinta astfel:

12.05.2016

Rezultatul probei performante fizice a concursului organizat pentru postul de PARAMEDIC POMPIER SALVATOR in cadrul  Serviciului S.M.U.R.D.

         Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat la proba  performante fizice:

06.05.2016

SITUATIA SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS

          In urma verificarii dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de  12.05.2016 proba performante fizice, in data de 16.05.2016 proba scrisa, respectiv in data de 19.05.2016 interviu, situatia se prezinta astfel:

04.05.2016

A N U N T

           Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 20.05.2016 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei contractuale de executie temporar vacanta de paramedic pompier salvator  in cadrul SMURD

       document        probe si bareme femei        probe si bareme barbati

22.04.2016

A N U N T

      Primaria orasului agnita organizeaza Concurs pentru ocuparea functiei publice De executie, inspector, clasa I, grad prof.Asistent, in cadrul serv. Venituri si cheltuieli, compartimentul achizitii publice pe perioada determinata

19.04.2016

A N U N T

Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 12.05.2016 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta de paramedic pompier salvator  in cadrul SMURD

       document        probe si bareme femei        probe si bareme barbati

23.12.2015

Rezultatul concursului de ocuparea postului de Asistent Medical Comunitar

Rezultatul concursului de ocuparea postului de Asistent Medical Comunitar din cadrul Compartimentului Sanatate Publica  pe perioadă nedeterminată

21.12.2015

Centralizatorul rezultatelor probei interviu

Centralizatorul rezultatelor probei interviu la concursul de ocuparea postului de Asistent medical comunitar din cadrul compartimentului Sanatate Publica pe perioadă nedeterminată din data de 21.12.2015

21.12.2015

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei scrise ocuparea postului de Asistent medical comunitar. din cadrul compartiment Sanatate Publica  pe perioadă nedeterminată

14.12.2015

SITUATIA SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS

Selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de Asistent medical comunitar din cadrul SPAS – Compartiment Sanatate Publica pe perioadă nedeterminată,

25.11.2015

A N U N T 

           Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 21.12.2015 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta de asistent medical comunitar 2 posturi in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala- Compartiment Sanatate Publica

14.10.2015

Rezultatul concursului
organizat pentru postul de PARAMEDIC
in cadrul  Serviciului S.M.U.R.D.

         Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei aptitudini fizice:

22.09.2015

A N U N T 

           Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 14.10.2015 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta de paramedic  in cadrul SMURD

07.09.2015

Rezultatul concursului
organizat pentru functia contractuala MUNCITOR CALIFICAT I

           Avand in vedere prevederile H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs/ examen comunica urmatoarele rezultate  :

07.09.2015

Rezultat interviu concurs organizat pentru functia contractuala muncitor calificat I

           Avand in vedere prevederile H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs/ examen comunica urmatoarele rezultate  :

07.09.2015

Rezultat proba scrisa concurs organizat pentru functia contractuala muncitor calificat I

           Avand in vedere prevederile H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs/ examen comunica urmatoarele rezultate  :

01.09.2015

SITUATIA SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS

           In urma verificarii dosarelor  depuse  pentru concursul organizat in data de 07.09.2015, respectiv in data de 10.09.2015, situatia se prezinta astfel:

14.08.2015

 A N U N T

           Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 07.09.2015 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta de muncitor calificat I  in cadrul Compartimentului Administrare Spatii Verzi si Monumente Istorice

03.08.2015

Rezultatul concursului
organizat pentru functia contractuala de agent paza

         Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al concursului:

31.07.2015

REZULTATUL INTERVIULUI
a concursului, organizat pentru functia contractuala  de agent paza

        Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespuzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al interviului:

27.07.2015

REZULTATUL PROBEI SCRISE
a concursului, organizat pentru functia contractuala  de agent paza

        Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise:

27.07.2015

ANUNT

        În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orasului Agnita, cu sediul în Agnitad, Piata Republicii  nr. 19, vă aduce la cunoștință că organizează în data de 25.08.2015 si 27.08.2015 la sediul instituției, concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare și care au fost prinși în Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice dupa cum urmeaza:

22.07.2015

SITUATIA SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS

         In urma verificarii dosarelor  depuse  pentru concursul organizat in data de 27.07.2015, respectiv in data de 30.07.2015, situatia se prezinta astfel:

14.07.2015

Rezultatul concursului
organizat pentru functia contractuala INGRIJITOR

         Avand in vedere prevederile  Hotararii. nr. 286/2011*actualizat*pentru aprobarea Regulamentului-cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate  :

10.07.2015

Rezultat interviu
concurs organizat pentru functia contractuala INGRIJITOR

         Avand in vedere prevederile H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs/ examen comunica urmatoarele rezultate :

07.07.2015

Rezultat proba practica
concurs organizat pentru functia contractuala INGRIJITOR

           Avand in vedere prevederile H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs/ examen comunica urmatoarele rezultate  

03.07.2015

A N U N T 

           Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 27.07.2015 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta de agent paza  in cadrul Compartimentului Politie Locala si Paza

01.07.2015

SITUATIA SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS

In urma verificarii dosarelor  depuse  pentru concursul organizat in data de 07.07.2015, respectiv in data de 10.07.2015, situatia se prezinta astfel:

25.06.2015

REZULTATUL PROBEI SCRISE
a concursului, organizat pentru functia contractuala  de agent paza

Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise:

22.06.2015

SITUATIA SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS

In urma verificarii dosarelor  depuse  pentru concursul organizat in data de 25.06.2015, respectiv in data de 30.06.2015, situatia se prezinta astfel:

15.06.2015

ANUNT

           Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 07.07.2015 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta de ingrijitor  in cadrul Compartimentului Deservire

03.06.2015

ANUNT

           Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 25.06.2015 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta de agent paza  in cadrul Compartimentului Politie Locala si Paza

2014

27.10.2014

ANUNT
În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orasului Agnita, cu sediul în Agnita , Piata Republicii  nr. 19, vă aduce la cunoștință că organizează în data de 25.11.2014 si 27.11.2014 la sediul instituției, concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare și care au fost prinși în Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice dupa cum urmeaza:

14.08.2014

ANUNT
           Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post de natura contractuala  pe perioada nedeterminata muncitor necalificat

06.08.2014

ANUNT
Orasul Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post  de director al Unitatii de Asistenta Medico –Sociala Agnita pe perioada nedeterminata

30.06.2014

ANUNT
           Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post de natura contractuala  pe perioada nedeterminata muncitor necalificat

07.05.2014

ANUNT
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post de natura contractuala  pe perioada nedeterminata ingrijitor (femeie de serviciu)

12.03.2014

ANUNT
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post de natura contractuala  pe perioada nedeterminata ingrijitor (femeie de serviciu)

07.03.2014

ANUNT
Primaria orasului Agnita organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie, Inspector, clasa I, grad prof. Asistent, in cadrul serv. Venituri si Cheltuieli, pe perioada nedeterminata

27.02.2014

ANUNT

Primaria orasului Agnita organizeaza concurs pentru ocuparea funtiei publice de executie, referent, clasa III, grad prof. superior in cadrul S.P.C.L.E.P, pe perioada nedeterminata

27.01.2014

ANUNT

       Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs pe perioada nedeterminata  a unui  post contractual de  muncitor calificat  in cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala

24.01.2014

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orasului Agnita, cu sediul în Agnita str. Piata Republicii  nr. 19, vă aduce la cunoștință că organizează în data de 26.02.2014 si 28.02.2014 la sediul instituției, concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare și care au fost prinși în Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice .dupa cum urmeaza:

2013

23.12.2013

ANUNT
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs pe perioada nedeterminata  a unui  post contractual de  Casier in cadrul Serviciului Venituri si Cheltuieli

30.10.2013

ANUNT
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs pe perioada nedeterminata  a unui  post contractual de  ASISTENT MEDICAL  la  CRESA

26.07.2013

ANUNT
În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orasului Agnita, cu sediul în Agnita str. Piata Republicii  nr. 19, vă aduce la cunoștință că organizează în data de 27.08.2013 si 29.08.2013 la sediul instituției, concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare și care au fost prinși în Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice .dupa cum urmeaza:

10.06.2013

ANUNT
    Primaria orasului agnita organizeaza concurs pentru ocuparea funtiei publice  de executie temporar vacanta, inspector   clasa  I,  grad profesional principal in   cadrul biroului venituri si cheltuieli                      

27.05.2013

ANUNT
    Primaria orasului agnita organizeaza concurs pentru ocuparea funtiei publice  de executie temporar vacanta, inspector   clasa  I,  grad profesional principal in   cadrul biroului venituri si cheltuieli                      

22.05.2013

ANUNT
In  conformitate  cu  prevederile  art.  65  alin.  (1)  din  Legea  nr.   188/1999   privind  Statutul functionarilor publici, republicata (2), cu modifidirile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art.125   din  Hotararea  Guvemului   nr.  611/2008 pentru  aprobarea   normelor  privind  organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor  publici, cu modificarile si completarile  ulterioare, Primaria orasului Agnita, cu sediul in Agnita str. Piata Republicii  nr. 19, va aduce Ia cunostinta ca organizeaza in data de 17.06.2013 si 19.06.2012 Ia sediul institutiei, concurs  pentru promovarea in grad profesional irnediat superior celui detinut >>>>>>

15.03.2013

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post de natura contractuala -  SEF GOSPODARIE COMUNALA

28.02.2013

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs pe perioada determinata  a unui  post contractual de  INFIRMIERA  la  CRESA

12.02.2013

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :
          Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post de natura contractuala  pe perioada determinata,  referent pompier salvator   in cadrul serviciului  SMURD

2012

27.12.2012

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :
Primaria orasului Agnita organizeaza concurs pentru ocuparea funtiei publice  de executie temporar vacanta , referent  clasa  III,  grad prof. Superior in cadrul compartimentului  evidenta populatiei

29.10.2012

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post de natura contractuala  pe perioada determinata,  referent (pompier salvator)  in cadrul serviciului  SMURD

18.10.2012

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :
         Orasul Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post  de director  al Unitatii de Asistenta Medico –Sociala Agnita pe perioada determinata

12.10.2012

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui post contractual, de muncitor calificat (tractorist), pe perioada nedeterminata, in cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala, Compartimentul Intretinere si administrare domeniu public. >>>

07.09.2012

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs pe perioada determinata  a unui  post contractual de bucatar la  Cresa

23.07.2012

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post de sofer pe autobuz pe perioada determinata,  in cadrul compartimentului Transport local

10.07.2012

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post de natura contractuala  pe perioada determinata,  referent (pompier salvator)  in cadrul serviciului  SMURD

03.07.2012

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post de sofer pe autobuz pe perioada determinata,  in cadrul compartimentului Transport local

29.06.2012

In  conformitate  cu  prevederile  art.  65  alin.  (1)  din  Legea  nr.   188/1999   privind  Statutul functionarilor publici, republicata (2), cu modifidirile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art.125   din  Hotararea  Guvemului   nr.  611/2008 pentru  aprobarea   normelor  privind  organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor  publici, cu modificarile si completarile  ulterioare, Primaria orasului Agnita, cu sediul in Agnita str. Piata Republicii  nr. 19, va aduce Ia cunostinta ca organizeaza in data de 30.07.2012 si 31.07.2012 Ia sediul institutiei, concurs  pentru promovarea in grad profesional irnediat superior celui detinut >>>>>>

13.03.2012

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :

      -un  post  contractual de sef gospodarie comunala , concursul se va desfasura la sediul primariei Agnita  si consta in :      
        >proba scrisa                                                 in data de  23. 04.  2012 ,  ora  11 : 00
        >-proba practica ( calculator) si inteviul     in data de   25. 04.  2012 ,  ora  11 : 00 

-un post contractual de referent (pompier salvator) la serviciulSMURD, concursul consta in proba de aptitudini fizice (proba eliminatorie )si interviu care se  va desfasura la sediul Primariei  Agnita in data de 24.04.2012,ora 11:00

09.01.2012

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :

      -un  post  contractual de sef gospodarie comunala , concurs care v-a avea loc in data de 20.02.2012 proba scrisa ,iar in data de 22.01.2012 proba practica (pe calculator) si interviul .

-un post contractual de referent (pompier salvator) la serviciulSMURD, concurs care v-a avea loc in data de 21.02.2012 proba de aptitudini fizice (proba eliminatorie) si interviu.

31.10.2011

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orasului Agnita, cu sediul în Agnita str. Piata Republicii  nr. 19, vă aduce la cunoștință că organizează în data de 29.11.2011-30.11.2011 la sediul instituției, concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condiții de promovare și care au fost prinși în Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice
 

28.10.2011

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui numar de 3 posturi de natura contractuala dupa cum urmeaza:
         -un post de  administrator
         -un post de sef gospodarie comunala  
         -un post de ingrijitor (femeie de serviciu)
 
 
 
 

07.09.2015

Rezultatul concursului
organizat pentru functia contractuala MUNCITOR CALIFICAT I

           Avand in vedere prevederile H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs/ examen comunica urmatoarele rezultate  :

07.09.2015

Rezultat interviu concurs organizat pentru functia contractuala muncitor calificat I

           Avand in vedere prevederile H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs/ examen comunica urmatoarele rezultate  :

07.09.2015

Rezultat proba scrisa concurs organizat pentru functia contractuala muncitor calificat I

           Avand in vedere prevederile H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs/ examen comunica urmatoarele rezultate  :

01.09.2015

SITUATIA SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS

           In urma verificarii dosarelor  depuse  pentru concursul organizat in data de 07.09.2015, respectiv in data de 10.09.2015, situatia se prezinta astfel:

14.08.2015

 A N U N T

           Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 07.09.2015 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta de muncitor calificat I  in cadrul Compartimentului Administrare Spatii Verzi si Monumente Istorice

03.08.2015

Rezultatul concursului
organizat pentru functia contractuala de agent paza

         Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al concursului:

31.07.2015

REZULTATUL INTERVIULUI
a concursului, organizat pentru functia contractuala  de agent paza

        Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespuzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al interviului:

27.07.2015

REZULTATUL PROBEI SCRISE
a concursului, organizat pentru functia contractuala  de agent paza

        Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise:

27.07.2015

ANUNT

        În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orasului Agnita, cu sediul în Agnitad, Piata Republicii  nr. 19, vă aduce la cunoștință că organizează în data de 25.08.2015 si 27.08.2015 la sediul instituției, concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare și care au fost prinși în Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice dupa cum urmeaza:

22.07.2015

SITUATIA SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS

         In urma verificarii dosarelor  depuse  pentru concursul organizat in data de 27.07.2015, respectiv in data de 30.07.2015, situatia se prezinta astfel:

14.07.2015

Rezultatul concursului
organizat pentru functia contractuala INGRIJITOR

         Avand in vedere prevederile  Hotararii. nr. 286/2011*actualizat*pentru aprobarea Regulamentului-cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate  :

10.07.2015

Rezultat interviu
concurs organizat pentru functia contractuala INGRIJITOR

         Avand in vedere prevederile H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs/ examen comunica urmatoarele rezultate :

07.07.2015

Rezultat proba practica
concurs organizat pentru functia contractuala INGRIJITOR

           Avand in vedere prevederile H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs/ examen comunica urmatoarele rezultate  

03.07.2015

A N U N T 

           Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 27.07.2015 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta de agent paza  in cadrul Compartimentului Politie Locala si Paza

01.07.2015

SITUATIA SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS

In urma verificarii dosarelor  depuse  pentru concursul organizat in data de 07.07.2015, respectiv in data de 10.07.2015, situatia se prezinta astfel:

25.06.2015

REZULTATUL PROBEI SCRISE
a concursului, organizat pentru functia contractuala  de agent paza

Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise:

22.06.2015

SITUATIA SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS

In urma verificarii dosarelor  depuse  pentru concursul organizat in data de 25.06.2015, respectiv in data de 30.06.2015, situatia se prezinta astfel:

15.06.2015

ANUNT

           Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 07.07.2015 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta de ingrijitor  in cadrul Compartimentului Deservire

03.06.2015

ANUNT

           Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 25.06.2015 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta de agent paza  in cadrul Compartimentului Politie Locala si Paza

2014

27.10.2014

ANUNT
În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orasului Agnita, cu sediul în Agnita , Piata Republicii  nr. 19, vă aduce la cunoștință că organizează în data de 25.11.2014 si 27.11.2014 la sediul instituției, concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare și care au fost prinși în Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice dupa cum urmeaza:

14.08.2014

ANUNT
           Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post de natura contractuala  pe perioada nedeterminata muncitor necalificat

06.08.2014

ANUNT
Orasul Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post  de director al Unitatii de Asistenta Medico –Sociala Agnita pe perioada nedeterminata

30.06.2014

ANUNT
           Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post de natura contractuala  pe perioada nedeterminata muncitor necalificat

07.05.2014

ANUNT
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post de natura contractuala  pe perioada nedeterminata ingrijitor (femeie de serviciu)

12.03.2014

ANUNT
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post de natura contractuala  pe perioada nedeterminata ingrijitor (femeie de serviciu)

07.03.2014

ANUNT
Primaria orasului Agnita organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie, Inspector, clasa I, grad prof. Asistent, in cadrul serv. Venituri si Cheltuieli, pe perioada nedeterminata

27.02.2014

ANUNT

Primaria orasului Agnita organizeaza concurs pentru ocuparea funtiei publice de executie, referent, clasa III, grad prof. superior in cadrul S.P.C.L.E.P, pe perioada nedeterminata

27.01.2014

ANUNT

       Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs pe perioada nedeterminata  a unui  post contractual de  muncitor calificat  in cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala

24.01.2014

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orasului Agnita, cu sediul în Agnita str. Piata Republicii  nr. 19, vă aduce la cunoștință că organizează în data de 26.02.2014 si 28.02.2014 la sediul instituției, concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare și care au fost prinși în Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice .dupa cum urmeaza:

2013

23.12.2013

ANUNT
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs pe perioada nedeterminata  a unui  post contractual de  Casier in cadrul Serviciului Venituri si Cheltuieli

30.10.2013

ANUNT
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs pe perioada nedeterminata  a unui  post contractual de  ASISTENT MEDICAL  la  CRESA

26.07.2013

ANUNT
În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orasului Agnita, cu sediul în Agnita str. Piata Republicii  nr. 19, vă aduce la cunoștință că organizează în data de 27.08.2013 si 29.08.2013 la sediul instituției, concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare și care au fost prinși în Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice .dupa cum urmeaza:

10.06.2013

ANUNT
    Primaria orasului agnita organizeaza concurs pentru ocuparea funtiei publice  de executie temporar vacanta, inspector   clasa  I,  grad profesional principal in   cadrul biroului venituri si cheltuieli                      

27.05.2013

ANUNT
    Primaria orasului agnita organizeaza concurs pentru ocuparea funtiei publice  de executie temporar vacanta, inspector   clasa  I,  grad profesional principal in   cadrul biroului venituri si cheltuieli                      

22.05.2013

ANUNT
In  conformitate  cu  prevederile  art.  65  alin.  (1)  din  Legea  nr.   188/1999   privind  Statutul functionarilor publici, republicata (2), cu modifidirile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art.125   din  Hotararea  Guvemului   nr.  611/2008 pentru  aprobarea   normelor  privind  organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor  publici, cu modificarile si completarile  ulterioare, Primaria orasului Agnita, cu sediul in Agnita str. Piata Republicii  nr. 19, va aduce Ia cunostinta ca organizeaza in data de 17.06.2013 si 19.06.2012 Ia sediul institutiei, concurs  pentru promovarea in grad profesional irnediat superior celui detinut >>>>>>

15.03.2013

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post de natura contractuala -  SEF GOSPODARIE COMUNALA

28.02.2013

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs pe perioada determinata  a unui  post contractual de  INFIRMIERA  la  CRESA

12.02.2013

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :
           Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post de natura contractuala  pe perioada determinata,  referent pompier salvator   in cadrul serviciului  SMURD

2012

27.12.2012

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :
Primaria orasului Agnita organizeaza concurs pentru ocuparea funtiei publice  de executie temporar vacanta , referent  clasa  III,  grad prof. Superior in cadrul compartimentului  evidenta populatiei

29.10.2012

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post de natura contractuala  pe perioada determinata,  referent (pompier salvator)  in cadrul serviciului  SMURD

18.10.2012

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :
         Orasul Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post  de director  al Unitatii de Asistenta Medico –Sociala Agnita pe perioada determinata

12.10.2012

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui post contractual, de muncitor calificat (tractorist), pe perioada nedeterminata, in cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala, Compartimentul Intretinere si administrare domeniu public. >>>

07.09.2012

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs pe perioada determinata  a unui  post contractual de bucatar la  Cresa

23.07.2012

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post de sofer pe autobuz pe perioada determinata,  in cadrul compartimentului Transport local

10.07.2012

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post de natura contractuala  pe perioada determinata,  referent (pompier salvator)  in cadrul serviciului  SMURD

03.07.2012

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :
Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui  post de sofer pe autobuz pe perioada determinata,  in cadrul compartimentului Transport local

29.06.2012

In  conformitate  cu  prevederile  art.  65  alin.  (1)  din  Legea  nr.   188/1999   privind  Statutul functionarilor publici, republicata (2), cu modifidirile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art.125   din  Hotararea  Guvemului   nr.  611/2008 pentru  aprobarea   normelor  privind  organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor  publici, cu modificarile si completarile  ulterioare, Primaria orasului Agnita, cu sediul in Agnita str. Piata Republicii  nr. 19, va aduce Ia cunostinta ca organizeaza in data de 30.07.2012 si 31.07.2012 Ia sediul institutiei, concurs  pentru promovarea in grad profesional irnediat superior celui detinut >>>>>>

13.03.2012

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :

      -un  post  contractual de sef gospodarie comunala , concursul se va desfasura la sediul primariei Agnita  si consta in :      
        >proba scrisa                                                 in data de  23. 04.  2012 ,  ora  11 : 00
        >-proba practica ( calculator) si inteviul     in data de   25. 04.  2012 ,  ora  11 : 00 

-un post contractual de referent (pompier salvator) la serviciulSMURD, concursul consta in proba de aptitudini fizice (proba eliminatorie )si interviu care se  va desfasura la sediul Primariei  Agnita in data de 24.04.2012,ora 11:00

09.01.2012

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs :

      -un  post  contractual de sef gospodarie comunala , concurs care v-a avea loc in data de 20.02.2012 proba scrisa ,iar in data de 22.01.2012 proba practica (pe calculator) si interviul .

-un post contractual de referent (pompier salvator) la serviciulSMURD, concurs care v-a avea loc in data de 21.02.2012 proba de aptitudini fizice (proba eliminatorie) si interviu.

31.10.2011

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orasului Agnita, cu sediul în Agnita str. Piata Republicii  nr. 19, vă aduce la cunoștință că organizează în data de 29.11.2011-30.11.2011 la sediul instituției, concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condiții de promovare și care au fost prinși în Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice
 

28.10.2011

Primaria orasului Agnita anunta scoaterea la concurs a unui numar de 3 posturi de natura contractuala dupa cum urmeaza:
         -un post de  administrator
         -un post de sef gospodarie comunala  
         -un post de ingrijitor (femeie de serviciu)
 
 
 
office@primaria-agnita.ro
 
trafic ranking