Bun venit in Agnita

Îngrijire la Domiciliu

DESPRE NOI

“Serviciului social furnizat la domiciliu pentru persoane varstnice – Ingrijiri personale la domiciliu” este înfiinţat prin: a) Hotărârea Consiliului Local oraşului Agnita nr.23/30.04.2010 şi funcţionează în subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială (SPAS).

“Serviciul social furnizat la domiciliu pentru persoane varstnice – Ingrijiri personale la domiciliu”, cod serviciu social 8810 ID-II, înfiinţat şi administrat de furnizorul Primaria orasului Agnita, acreditat conform Certificatului de acreditare nr.AF001334/23.06.2014, deţine licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr. …-.., CUI ……… (pentru centrele cu personalitate juridică*2), sediul Primaria orasului Agnita, str.Piata republicii nr.19 Judetul Sibiu.

Scopul “Serviciului social furnizat la domiciliu pentru persoane varstnice – Ingrijiri personale la domiciliu” este prestarea calitativă a serviciilor de îngrijire la domiciliu beneficiarilor, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii acestora.

PROGRAM ACTIVITĂȚI

ACTIVITATE TEREN:   LUNI: 8-16    MARTI: 8-16    MIERCURI: 8-16    JOI: 8-16   VINERI: 8-16

Program audiente (398,8 KiB, 13 hits)

Program informare (397,0 KiB, 14 hits)

Program Medici de Familie (42,6 KiB, 17 hits)

SERVICII

Servicii oferite (47,7 KiB, 17 hits)

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE

Regulament de organizare si functionare a serviciului de ingrijiri personale la domiciliu (557,3 KiB, 52 hits)

COD ETIC

Cod de etica si conduita (2,2 MiB, 95 hits)

MEDIA

Flyer ingrijire la domiciliu (90,7 KiB, 91 hits)

Banner ingrijire la domiciliu (106,9 KiB, 63 hits)

ACTE NECESARE

 –  copie de pe documentele de identitate (carte identitate/buletin);

 –  copie acte doveditoare ale veniturilor (decizie de pensionare, cupon de pensie /ajutor special)

 –  copii ale hotărârilor judecătoreşti care stabilesc obligaţii financiare de întreţinere în favoarea sau obligaţia solicitantului, daca este cazul

 –  adeverinţă de la medicul de familie si alte acte medicale din care să reiese dacă suferă sau nu de diferite afecţiuni

 –   copie certificat incadrare grad de handicap

FORMULARE

CONTRACT pentru acordarea de servicii sociale de ingrijire la domiciliu (1,1 MiB, 139 hits)

Model Fisa de evaluare socio-medicala (341,9 KiB, 173 hits)

Fisa cu activitatea prestata (253,2 KiB, 162 hits)

Chestionar evaluare periodica a gradului de satisfactie a beneficiarului (126,7 KiB, 146 hits)

Act aditional Contract de servicii (89,2 KiB, 146 hits)

Fisa individuala de consiliere apartinator (95,3 KiB, 119 hits)

Plan personalizat de interventie (106,2 KiB, 142 hits)

Fisa de monitorizare (186,8 KiB, 155 hits)

PLAN INDIVIDUALIZAT DE ASISTENTA SI INGRIJIRE (198,8 KiB, 146 hits)

Fisa individuala de consiliere (102,0 KiB, 155 hits)

GRILA NATIONALA DE EVALUARE A NEVOILOR PERSOANELOR VARSTNICE (1,0 MiB, 137 hits)

Declaratie - acord beneficiar (101,0 KiB, 64 hits)

Fisa de sistare a serviciilor (113,9 KiB, 98 hits)

Raport de vizita (80,4 KiB, 90 hits)

Cerere (25,5 KiB, 87 hits)

RAPOARTE

Raport activitate 2015 (905,7 KiB, 135 hits)

CONTACT

Comments are closed.