AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

By |2023-10-13T11:50:15+03:00octombrie 13th, 2023|Stiri|Comentariile sunt închise pentru AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

  AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI (212,3 KiB, 28 hits)

 

      AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

ACORDAT CONSUMATORULUI VULNERABIL DE ENERGIE, CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 226/16.09.2021

(sezonul rece 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024)

Se adreseaza:

 • familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei
 • veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE (lunar, tot anul)

Se adresează:

 • familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure.
 • tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței.
 • veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri

 

 

TIPURILE DE ENERGIE PENTRU CARE SE ACORDĂ AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

 • termică în sistem centralizat
 • electrică
 • gaze naturale
 • combustibili solizi și/sau petrolier

 

CONDIȚII DE ACORDARE  PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE

 • numai pentru un singur sistem de încălzire
 • numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei
 • numai pentru o singură locuinţă (pentru locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă)
 • numai titularului contractului/convenţiei individuale încheiat/încheiate cu furnizorul
 • numai consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică).

SUMELE DECONTATE SI PLAFOANELE DE VENITURI PRIVIND

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Plafon venituri/membru familie

(lei)

Procent compensare din suma maxima ce poate fi

compensata

 

Compensare direct pe factura

 

Compensare

la titular

lemne

(lei)

Energie     electrica

(lei)

Gaze

naturale

(lei)

<200 100% 500 250 320
200,1 – 320 90% 450 225 288
320,1 – 440 80% 400 200 256
440,1 – 560 70% 350 175 224
560,1 – 680 60% 300 150 192
680,1 – 920 50% 250 125 160
920,1 – 1.040 40% 200 100 128
1040,1 – 1.160 30% 150 75 96
1160,1 – 1.280 20% 100 50 64
1280,1 – 1.386 10% 50 25 32
venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între

1.280,1 lei şi 2.053 lei

10% 50 25 32

 

SUMELE DECONTATE PRIVIND SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE

Sursa de energie

utilizată

Suma fixa

acordată lunar (lei)

 

Energie electrica

 

30 lei

 

Gaze naturale

 

10 lei

 

Energie termica

 

10 lei

 

Combustibili solizi si/sau petrolieri

 

20 lei

EXCEPȚ I E
 

Atunci când singura sursa de energie utilizată este cea electrică

 

            70 lei (lunar)

 

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIRE / SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE, SE POATE OBTINE prin completarea formularului de cerere-declarație pe propria răspundere, care poate fi ridicat de la sediul Primariei Agnita – Centrul de informare pentru cetățeni (camera 1) sau poate fi descarcat de pe pagina de internet a institutiei (https://primaria-agnita.ro/despre-noi/organizare/directia-asistenta-sociala/formulare-documente-utile)

 

COMPLETAREA FORMULARULUI

În formularul cerere-declaratie pe propria raspundere se vor menționa corect următoarele informații:

 • toți membrii familiei
 • toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară lunii depunerii cererii
 • toate bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat,
 • numărul de camere ale locuinței
 • sistemul de încălzire utilizat
 • toate datele referitoare la terenuri, animale și păsări din gospodărie*

*Se vor completa toate câmpurile astfel încât să cuprindă toate informațiile prevăzute în ANEXA 4 la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

 

 • Cerere – declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea ajutorului de încalzire a locuintei
 • Declaratie
 • Actele necesare în vederea obţinerii ajutorului pentru încălzirea locuinţei
 • Bunuri care exclud acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Documentele mentionate mai sus poti fi ridicate de la sediul Primariei Agnita – Centrul de informare pentru cetateni (camera 1) sau pot fi descarcate de pe pagina de internet a institutiei (https://primaria-agnita.ro/despre-noi/organizare/directia-asistenta-sociala/formulare-documente-utile)

 

𝗖𝗲𝗿𝗲𝗿𝗶𝗹𝗲 𝘀𝗲 𝗱𝗲𝗽𝘂𝗻 î𝗻𝗰𝗲𝗽â𝗻𝗱 𝗰𝘂 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝟭6.𝟭𝟬.𝟮𝟬𝟮3, 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗱𝗶𝘂𝗹 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗲𝗶 𝗼𝗿𝗮ș𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗔𝗴𝗻𝗶𝘁𝗮, – 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗿𝗮 𝟯𝟲, 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗹𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗻𝘀𝗽𝗿𝗲 𝗖𝗘𝗖, 𝗱𝗲 𝗹𝘂𝗻𝗶 𝗽𝗮𝗻𝗮 𝗷𝗼𝗶, î𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗮𝗹𝘂𝗹 𝗼𝗿𝗮𝗿 𝟭1.𝟬𝟬𝟭𝟲.𝟬𝟬, 𝗶𝗮𝗿 𝘃𝗶𝗻𝗲𝗿𝗶, î𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗼𝗿𝗲𝗹𝗲 𝟭1.𝟬𝟬𝟭𝟰.𝟬𝟬, sau online pe adresa de e-mail: office@primaria-agnita.ro , spas@primaria-agnita.ro

 

 

Go to Top