ANUNT

privind închirierea pajistilor situate pe raza unitatii administrativ  teritoriale Agnita – localitatea Agnita, Ruja si Coves  prin  atribuire directă

 

 

U.A.T. Agnita, județul Sibiu anunță închirierea pentru o perioadă de 10 ani a suprafeței de  1163,32  hectare pajisti, prin atribuire directă

Ședința publica pentru atribuirea directă va avea loc în data de 16.04.2019 incepand cu ora 11.00.

Calendarul procedurii de atribuire

– incepand cu data de 01.04.2019 si pana la data de 10.04. 2019 ora.16.00 – depunerea cererilor de atribuire si a dosarului aferent,

– pana la data de 11.04. 2019  ora 16.00 – selectia dosarelor eligibile pentru participarea la licitatie prin atribuire  si afisarea procesului verbal privind eligibilitatea ofertantilor. In termen de 24 ore de la afisarea procesului verbal se pot depune contestatii la sediul Primariei Agnita – Compartiment Agricol. Contestatiile se rezolva in termen de 1 zi lucratoare de la data depunerii,

– la data de 16.04.2019  incepand cu ora 10.00 – sedinta de atribuire directă a pajiștilor proprietate privată a orasului Agnita. In termen de 24 ore de la data incheierii licitatiei se pot depune contestatii la sediul Primariei Agnita – Compartiment Agricol

– pana la data de 18.04.2019 ora16.00 – solutionarea eventualelor contestatii.

– pana la data de 23 .04. 2019 – incheierea contractelor .

Condițiile de înscriere  sunt prevăzute în documentația de atribuire ce poate fi pusă la dispoziția persoanelor interesate de catre Compartimenul Agricol  – începând cu data de 01.04.2019.

 

 

 

 

PRIMAR,

Dragoman Ioan