ANUNŢ

ANUNŢ

By |2019-02-27T15:12:19+03:00februarie 27th, 2019|Stiri|0 Comentarii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată, Primăria orașului Agnita aduce la cunoştinţă publică:

 

Proiectul de stemă  al Unității Administrativ Teritoriale- Orașul Agnita Jud. Sibiu.

 

 

Proiectul de hotărâre cu documentaţia de bază pot fi consultate:

– pe site-ul Primăriei oraşului Agnita  la adresa www.primaria – agnita.ro secţiunea INFORMATII PUBLICE- ANUNTURI -ANUNT PROIECTE DE HOTARARI

– la sediul Primăriei oraşului Agnita , Piata Republicii nr.19 (panoul de afişaj)       – la Compartimentul CIC din cadrul Primăriei oraşului Agnita.

 

Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Administratie Publica Locala.

În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării 27.02.2019 şi până la data de 28.03.2019 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:

– prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei oraşului Agnita Piata Republcii nr.19

– prin email la adresa:office@primaria-agnita.ro

– prin fax la nr. 0269/512000

–  la Compartimentul Achizitii publice et.2 din cadrul Primăriei oraşului Agnita.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor  menţiona data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Agnita Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Joanta Roxana  Compartiment achizitii.

Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi observaţiile, care vor purta menţiunea:“Recomandare la proiect de act normativ  stema UAT Agnita”.

Vă mulțumim.

 

PRIMAR,

Dragoman Ioan

 

 

Persoana responsabila cu aplicarea prevederilor Legii 52/2001

 

Dragucian Carmina

Go to Top