Asistenta sociala – realizari si perspective in judetul Sibiu

Asistenta sociala – realizari si perspective in judetul Sibiu

By |2017-06-12T16:28:06+03:00iunie 12th, 2017|Stiri|0 Comentarii

Conferin?a ”Asisten?a sociala, ?tiin?a ?i arta în contextul dezvoltarii durabile” care a avut loc la Centrul de Îngrijire ?i Asisten?a Agnita, s-a desfa?urat într-un cadru minunat , o sala frumoasa, decorata cu covoare ?i costume populare tradi?ionale, în ton cu frumoasele  costume populare purtate de o mare parte dintre participan?i.

Evenimentul a fost organizat de Colegiul Na?ional al Asisten?ilor Sociali –Structura Teritoriala a jude?ului Sibiu în parteneriat cu Facultatea de Stiin?e Socio-Umane din cadrul Universita?ii „Lucian Blaga” din Sibiu ?i CIA Agnita ?i s-a bucurat de prezen?a a peste 90 de persoane implicate în activita?i de protec?ie sociala, pshihologi, asisten?i sociali, cadre universitare, juri?ti ?i mul?i studen?i  voluntari.

Conferin?a a fost condusa de Valeria Gulimman- Pre?edinte CNASR – ST Sibiu ?i Doru Buzducea – Pre?edinte CNASR

Din partea Prefecturii jude?ului a participat Cristina Muntean, expert la Compartimentul pentru Minorita?i Na?ionale.

Având în vedere numarul mare al celor care urmau sa vorbeasca despre problemele sociale, privite din diverse perspective, Valeria Guliman moderatoarea conferin?ei i-a rugat pe cei 17 prezentatori sa prezinte cât mai succinct activita?ile pe  care le desfa?oara, cu problemele ?i solu?iile lor.

De la Universitatea Lucian Blaga Sibiu, au vorbit, lectorul universitar dr. Viorica Bobic, despre perspectivele actuale ale asisten?ei sociale în judeul Sibiu, lectorul universitar dr. Sorina Corman despre rolul ULB în dezvotarea asisten?ei sociale ?i studenta Teodora Gradinaru despre perspectiva studen?ilor în aceasta specializare

Despre problemele copiilor cu dizabilita?i ?i modul de rezolvare a cerin?elor educa?ionale ale acestora, a vorbit Viorica Elena Voda, pshiholog, ?ef Serviciul Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilita?i de la DGASPC Sibiu.

Activita?ile sociale ale Bisericii Evanghelice C.A. Sibiu ?i bunele practice realizate de aceasta au fost prezentate de Monica Branch asistent social specialist.

Vicepre?edintele CNASR, Cristian Ro?u  a vorbit despre provocarile întâmpinate de cei implicate în activita?ile sociale iar Dana Sârghie asistent social principal la Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane cu Handicap Talmaciu  a facut o paralela între sistemul românesc ?i cel francez privind modul de solu?ionare a acestor probleme

Tot o paralela a facut ?i asistentul social principal Florin Hajnal de la CIA  ”Episcop Nicolae Popovici” din Biertan care a vorbit despre îngrijirea persoanelor vârstnice cu dizabilita?i în centre specializate sau în familie.

Despre bunele practici realizate în Centrele de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu gestionate de Arhiepiscopia Sibiului a vorbit Gabriela Radule? asistent social principal  la aceasta insitu?ie.

Jurnalista Gabriela Radule? de la Radio Vocea Evangheliei a realizat un moment amuzant provocându-I pe câ?iva partcipan?i sa raspunda la un interviu despre cele discutate.

Cu bunele practici s-a mândrit ?i Cornelia Dan managera Centrului de plasament Agârbiciu care, în partea a doua a evenimentului, a ?i demonstrat cele prezentate.

Despre realizarile lor, modele de buna practica, au vorbit ?i Jaglea Cosmina asistent social la unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice  Funda?ia Sozialstation Metzinghen Sibiu ?i Gerard Cracanel asistent medical la ”Casa seniorilor” din Agnita.

A urmat un moment festiv în care Doru Buzducea , Pre?edintele CNASR a adresat mul?umiri ?i felicitari tuturor celor implica?i  în activita?ile sociale, iar celor mai merituo?i le-a oferit flori ?i fiind vorba numai de personane de gen feminin, florile au fost înso?ite ?i de o sarutare.

Dupa pauza de masa servita la restaurantul Gradina de vara din Agnita, o parte din participan?ii la conferin?a au vizitat biserica Evanghelica unde preotul Gherhard Boltres le-a vorbit despre istoria breslelor ?i a ceta?ii.

În partea a doua a Conferin?ei au fost organizate doua ateliere de lucru în care s-au dezbatut ?i s-au tras concluzii despre rolul SPAS ?i  CAS  de la nivel local pentru sprijinirea familiilor  care au copii cu dizabilita?i ?i despre institu?ionalizarea persoanelor vârstnice.

Apoi sala de conferin?e a devenit o veritabila sala de spectacol în care scenariul ”?ezatoare la bunici” a oferit un minunat spectacol folcloric.

Spectacolul a început cu o suita de scenete, minunat interpretate de talenta?ii elevi de la Centrul din Agârbiciu cu care pe buna dreptate s-a laudat Cornelia Dan.

?ezatoarea organizata de personalul ?i asista?ii  CIA din Agnita a fost un spectacol complet cu ghicitori, poezii, cântece jocuri populare ?i strigaturi, aplaudat  de cei prezen?i. La frumoasa ?ezatoare au cântat ?i solistele Mihaela – Maria Dumitrescu din Râmnicu Vâlcea ?i Ioana Agârbicean din ?alcau, eleva la ?coala populara de arta din Sibiu.

Ansamblul Hârtibaciul din Agnita a încheiat acest frumos spectacol.

Pre?edinta CNASR – ST Sibiu a mul?umit organizatorilor ?i în special personalului de la CIA Agnita, directorului acestuia, Mircea Vasiu ?i administratorului Paul Hâr?oaga, pentru implicarea lor la organizarea acestei conferin?e, al carui scop, de promovare ?i îmbunata?ire a activita?ilor sociale din jude?ul Sibiu, a fost realizat.

sursa :I.Bârsan
Go to Top