Comisii

Comisii2021-10-26T15:18:19+03:00

Componenta comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Agnita

A. COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI ECONOMICE, FINANCIARE, AGRICULTURĂ, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI COMERȚ:

 

 1. HERCIU DĂNUȚ IOAN
 2. DRĂGAN VALENTIN – EMIL
 3. HÎRȚOAGĂ DAN – PAUL
 4. MATEI DUMITRU
 5. SCUTEA MARIUS

 

B. COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, SPORTIVE, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ:

 

 1. ROTARIU SERGIU
 2. NIȚESCU EMILIA-ELISABETA
 3. FELDARA LUMINIȚA
 4. SOARE GABRIELA-DOINA
 5. MURGOCI COSTEL

 

 

C. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ:

 

 1. REBEGEL BOGDAN – IOAN
 2. DRAGOMAN IOAN
 3. CURCEAN MARIUS RADU
 4. COSMA EDUARD – GHEORGHE
 5. MORARU VASILE

 

D. COMISIA JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENILOR, CULTE ȘI PROBLEME ALE MINORITĂȚILOR:

 

 1. VEZURE ALIN – MIHAI
 2. ROGOZAN OVIDIU
 3. CURCEAN MARIUS RADU

 

Go to Top