Comisii

Comisii2021-04-02T14:14:44+03:00

Componenta comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Agnita

A. COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI ECONOMICE, FINANCIARE, AGRICULTURĂ, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI COMERȚ:

 1. HERCIU DĂNUȚ IOAN
 2. DRĂGAN VALENTIN – EMIL
 3. HÎRȚOAGĂ DAN – PAUL
 4. MATEI DUMITRU
 5. SCUTEA MARIUS

 

B. COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, SPORTIVE, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ:

 

 1. ROTARIU SERGIU
 2. BAȘA GEORGE LAURIAN
 3. FELDARA LUMINIȚA
 4. NICULESCU DAN MIHAI
 5. MURGOCI COSTEL

 

C. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ:

 

 1. REBEGEL BOGDAN – IOAN
 2. DRAGOMAN IOAN
 3. CURCEAN MARIUS RADU
 4. COSMA EDUARD – GHEORGHE
 5. MORARU VASILE

 

D. COMISIA JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENILOR, CULTE ȘI PROBLEME ALE MINORITĂȚILOR:

 1. VEZURE ALIN – MIHAI
 2. ROGOZAN OVIDIU
 3. CURCEAN MARIUS RADU

 

Go to Top