14.02.2020

Anunt angajare UAMS

 

17.07.2017
AFISARE REZULTAT FINAL
al concursului/examenului pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta –consilier juridic clasa I, grad profesional debutant Compartiment Juridic

14.07.2017

Rezultatul interviului

Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hot. Guv. nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificari si completari ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate al probei scrise:

14.07.2017

Rezultatul probei scrise

Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hot. Guv. nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificari si completari ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate al probei scrise:

12.07.2017
ANUNŢ
In urma verificarii dosarelor depuse la concursul organizat in data de 14.07.2017pentru ocuparea unui post functie publica de executie, consilier juridic, grad profesional debutant, in cadrul Compartimentului Juridic, situatia se prezinta astfel

29.06.2017

ANUNŢ

privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de execuţie în cadrul Serviciului Venituri si Cheltuieli -Compartiment Gestionare Fonduri Nerambursabile

14.06.2017
ANUNT
Primaria orasului agnita organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie, Consilier Juridic, clasa I, grad prof. Debutant in cadrul Compartimentului juridic si Inspector, clasa I, grad prof. Debutant, in cadrul Compartimentul Administrarea Domeniul Public si Privat, pe perioada nedeterminata>>>>>>>>

19.05.2017

REZULTATUL CONCURSULUI
organizat pentru postul de
MUNCITOR NECALIFICAT

17.05.2017

Rezultatul interviului
organizat pentru functia contractuala pe perioada nedeterminata muncitor necalificat

Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011*actualizata* privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al interviului:

16.05.2017

Rezultatul concursului
organizat pentru postul de paramedic pompier salvator
in cadrul S.M.U.R.D.

Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011*actualizata* privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al concursului:

15.05.2017

Rezultatul interviului,
organizat pentru functia contractuala pe perioada nedeterminata in cadrul serv.SMURD PARAMEDIC POMPIER SALVATOR

Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011*actualizata* privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al interviului:

12.05.2017

REZULTATUL PROBEI PRACTICE
a concursului organizat pentru functia contractuala de
muncitor necalificat

Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise:

10.05.2017

REZULTATUL PROBEI SCRISE
a concursului organizat pentru functia contractuala de
paramedic pompier salvator

Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise:

05.05.2017

ANUNT

Primaria orasului Agnita anunta amanarea concursului organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie muncitor necalificat in cadrul compartimentului Salubritate stradala, respectiv proba practica se va desfasura in data de 11.05.2017 ora 13.

05.05.2017

Rezultatul probei performante fizice a concursului
organizat pentru postul de PARAMEDIC POMPIER SALVATOR
in cadrul Serviciului S.M.U.R.D.

Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat la proba performante fizice:

28.04.2017

SITUATIA SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS

In urma verificarii dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 05.05.2017 proba practica, respectiv in data de 10.05.2017 interviu, situatia se prezinta astfel:

28.04.2017

ANUNŢ

Privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de execuţie în cadrul Serviciului Venituri si Cheltuieli -Compartiment Gestionare Fonduri Nerambursabile

28.04.2017

SITUATIA SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS

In urma verificarii dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 05.05.2017 proba performante fizice, in data de 10.05.2017 proba scrisa, respectiv in data de 15.05.2017 interviu, situatia se prezinta astfel:

11.04.2017
A N U N T
Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 05.05.2017 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua functii contractuale de executie vacante de paramedic pompier salvator in cadrul SMURD

11.04.2017
A N U N T
Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 05.05.2017 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a trei functii contractuale de executie vacante de muncitor necalificat, in cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala – Compartiment Salubritate stradala

08.03.2017

Rezultatul concursului
organizat pentru postul de asistent medical principal
in cadrul compartimentului Sanatate publica

Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011*actualizata* privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al concursului:

07.03.2017

Rezultatul interviului
organizat pentru functia contractuala vacanta Asistent medical in cadrul compartimentului Sanatate publica

Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011*actualizata* privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al interviului:

02.03.2017

REZULTATUL PROBEI SCRISE
a concursului, organizat pentru functia contractuala de
asistent medical principal in cadrul SPAS – compartiment Sanatate publica

Avand in vedere prevederile H.G. nr.286/2011*actualizata* privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise:

23.02.2017

SITUATIA SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS

In urma verificarii dosarelor depuse pentru concursul organizat in data de 02.03.2017, pentru ocuparea unui post contractual pe perioada nedeterminata, asistent medical principal in cadrul Compartimentului Sanatate publica, situatia se prezinta astfel:

14.02.2017
ANUNT
Primaria orasului Agnita organizeaza examen de promovare in grad Profesional imediat superior – Muzeograf si Inspector de Specialitate

08.02.2017
ANUNT
Primaria orasului Agnita organizeaza in data de 02.03.2017 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta de asistent medical principal in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala- Compartiment Sanatate Publica