Referindu-ne la acest important segment, consideram ca este necesar sa facem o prezentare generala a principalilor factori care caracterizeaza aceasta activitate, cu specificul lor, la zona noastra geografica.

Teritoriul cadastral Agnita este situat in Podisul Tarnavelor, in jumatatea superioara a bazinului Hartibaciului si prezinta caracteristicile fizico-geografice ale acestuia. Ca forme de relief se disting dealuri, coline, lunci si platouri. Din punct de vedere geologic, teritoriul apartine perioadei Neogene si este reprezentat prin argile marnoase, marne vinetii si nisipuri ( partea stanga a Hartibaciului ) si gresii si marne vinetii ( partea dreapta a Hartibaciului ). Hidrologic, teritoriul se incadreaza in bazinul Vaii Hartibaciului, reteaua hidrografica avand o lungime de 46.6 km, cu debite maxime primavara si la inceputul verii si debite minime la sfarsitul verii si toamna. Clima are caracter continental, cu ierni reci si veri mai putin calduroase, cu precipitatii anuale mai bogate, curenti reci si ingheturi tarzii mai frecvente. Din punct de vedere geobotanic vegetatia apartine zonei forestiere, subzona padurilor de foioase, etajul gorunului ( Quercus petraea ). Vegetatia ierboasa alcatuieste diferite asociatii vegetale specifice pentru lunca si versanti, functie de expozitiv, panta, adancimea apei freatice etc. Astfel pe lunca predomina speciile de graminee in proportie de 60 %, urmeaza apoi leguminoasele 20 % si plantele nevaloroase 20 %. Pajistile naturale ( pasuni si fanete ) realizeaza o productie de 8000 – 9000 kg masa verde la ha, de calitate buna. Plantele de cultura care dau rezultate bune sunt : graul, oryul, orzoaica, ovayul, sfecla de zahar si furajera, cartoful, trifoiul, lucerna, porumbul pentru siloz si mai putin porumbul pentru boabe. Cu toate acestea, porumbul pentru boabe este cultura cea mai des intalnita, datorita specificului zootehnic al zonei noastre. In ceea ce priveste productiile realizate la toate culturile mentionate se constata ca acestea variaza foarte mult de la un an la altul, in functie de conditiile climaterice, dar mai ales de nivelul agrotehnic realizat de catre producatorii agricoli.

De asemenea, un factor important in variatia productiilor, il reprezinta si dimensionarea exploatatiilor agricole. Cea mai mare parte a acestora o reprezinta exploatatiile formate din suprafete cuprinse intre 1 si 5 ha teren agricol, care ingreuneaza cultivarea la parametri optimi ( faramitarea excesiva a terenurilor in parcele de suprafete mici, comparativ cu fostii proprietari : C.A.P. , I.A.S. A , R ), dar exista si cateva exploatatii reprezentate de intreprinzatori particulari, persoane juridice si persoane fizice, care prin comasare formeaza ferme mixte, cu profil vegetal si animal de pana la 200 ha teren agricol si 100 – 150 capete bovine. Amintim printre acestia : AC. Caral N & N, S.C. Semat S.R.L., S.C. Helix S.R.L., iar particulari : Brumariu M. , Radu V. , Dragan N. , proportia efectivelor de animale din totalul lor a firmelor private fiind de aprox. 20 %, iar productia de lapte livrata firmelor de prelucrare a laptelui fiind de 35 %, astfel agricultura realizata de catre acestia constituie un procent ridicat, la nivelul localitatii.