Finantari nerambursabile de la bugetul local cf. Legii 350/20052022-05-03T16:08:17+03:00

Anul 2022

  PROGRAM ANUAL 2022 (66,4 KiB, 78 hits)

  ANUNT DE PARTICIPARE 2022 completat (83,8 KiB, 62 hits)

Anul 2021

  RAPORT ANUAL 2021 (59,9 KiB, 48 hits)

  Anunt de participare selectie proiecte cu finantare nerambursabila-domeniul sport-sesiunea II (51,2 KiB, 179 hits)

  PROCES VERBAL comisie de selectie proiecte cu finantare nerambursabila din bugetul local-activitati sportive-Sesiunea I 2021 (116,8 KiB, 178 hits)

  Proces verbal comisie evaluare proiecte cu finantare nerambursabila din bugetul local pe anul 2021-culte religioase si educatie civica sesiunea I (443,2 KiB, 187 hits)

  Programul anual finantari nerambursabile din bugetul local pe anul 2021 (25,5 KiB, 219 hits)

  Anunt de participare finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita pe anul 2021 (43,8 KiB, 222 hits)

Anul 2020

  Anunt de participare finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita pe anul 2020 (44,4 KiB, 150 hits)

  Proces verbal comisie de evaluare finantari nerambursabile din bugetul local cf. Legii 350 din 2005 - domeniul culte religioade an 2020 (205,3 KiB, 201 hits)

  Raport anual finantari nerambrsabile din bugetul local pe anul 2020 (36,4 KiB, 189 hits)

  Program anual finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita pe anul 2020 cf. Legii 350 din 2005 (114,4 KiB, 394 hits)

  Anunt de participare finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita pe anul 2020 (213,6 KiB, 327 hits)

Anul 2019

  Raport anual finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita pe anul 2019 (46,5 KiB, 375 hits)

  PROCES VERBAL comisie evaluare finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita cf. Legii 350 din 2005 - domeniul sport - 2019 (126,4 KiB, 407 hits)

  Proces verbal comisie evaluare finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita cf. Legii 350 din 2005 - culte religioase 2019 (180,2 KiB, 366 hits)

  Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al orasului Agnita pe anul 2019 (217,4 KiB, 441 hits)

  Anunt de participare finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita pentru asociatii non profit pe anul 2019 (234,7 KiB, 401 hits)

Anul 2018

  Raport anual finantari neramburabile din bugetul local pe anul 2018 (361,7 KiB, 376 hits)

  Proces verbal comisie selectie proiecte cu finantare nerambursabila din bugetul local al Orasului Agnita pe anul 2018- activitati sportive (158,6 KiB, 558 hits)

  Proces verbal comisie selectie proiecte cu finantare nerambursabila din bugetul local al Orasului Agnita pe anul 2018- domeniile educatie civica, social si culte religioase (227,0 KiB, 714 hits)

  Anunt participare finantare nerambursabila din bugetul local al Orasului Agnita pe anul 2018 (154,1 KiB, 492 hits)

  Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al orasului Agnita pe anul 2018 (145,2 KiB, 652 hits)

Anul 2017

  Anunt de atribuire finantari nerambursabile in baza Legii 350 din 2005 Orasul Agnita anul 2017 (137,0 KiB, 440 hits)

  Proces verbal comisie evaluare proiecte cu finantare nerambursabila din bugetul local Agnita pe anul 2017 - Sesiunea a II-a (198,6 KiB, 500 hits)

  Anunt de participare la selectia publica de proiecte cu finantare nerambursabila de la bugetul local Agnita pe anul 2017 Sesiunea a II-a (154,1 KiB, 589 hits)

  Proces verbal comisie evaluare proiecte cu finantare nerambursabila din bugetul local Agnita pe anul 2017 (191,6 KiB, 465 hits)

  Anunt participare finantare nerambursabila din bugetul local al orasului Agnita pe anul 2017 (140,6 KiB, 471 hits)

  Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al orasului Agnita pe anul 2017 (81,0 KiB, 498 hits)

Go to Top