Finantari nerambursabile de la bugetul local cf. Legii 350/20052022-05-03T16:08:17+03:00

Anul 2022

  PROGRAM ANUAL 2022 (66,4 KiB, 134 hits)

  ANUNT DE PARTICIPARE 2022 completat (83,8 KiB, 115 hits)

Anul 2021

  RAPORT ANUAL 2021 (59,9 KiB, 103 hits)

  Anunt de participare selectie proiecte cu finantare nerambursabila-domeniul sport-sesiunea II (51,2 KiB, 222 hits)

  PROCES VERBAL comisie de selectie proiecte cu finantare nerambursabila din bugetul local-activitati sportive-Sesiunea I 2021 (116,8 KiB, 231 hits)

  Proces verbal comisie evaluare proiecte cu finantare nerambursabila din bugetul local pe anul 2021-culte religioase si educatie civica sesiunea I (443,2 KiB, 238 hits)

  Programul anual finantari nerambursabile din bugetul local pe anul 2021 (25,5 KiB, 267 hits)

  Anunt de participare finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita pe anul 2021 (43,8 KiB, 270 hits)

Anul 2020

  Anunt de participare finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita pe anul 2020 (44,4 KiB, 199 hits)

  Proces verbal comisie de evaluare finantari nerambursabile din bugetul local cf. Legii 350 din 2005 - domeniul culte religioade an 2020 (205,3 KiB, 246 hits)

  Raport anual finantari nerambrsabile din bugetul local pe anul 2020 (36,4 KiB, 242 hits)

  Program anual finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita pe anul 2020 cf. Legii 350 din 2005 (114,4 KiB, 459 hits)

  Anunt de participare finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita pe anul 2020 (213,6 KiB, 372 hits)

Anul 2019

  Raport anual finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita pe anul 2019 (46,5 KiB, 431 hits)

  PROCES VERBAL comisie evaluare finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita cf. Legii 350 din 2005 - domeniul sport - 2019 (126,4 KiB, 483 hits)

  Proces verbal comisie evaluare finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita cf. Legii 350 din 2005 - culte religioase 2019 (180,2 KiB, 423 hits)

  Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al orasului Agnita pe anul 2019 (217,4 KiB, 503 hits)

  Anunt de participare finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita pentru asociatii non profit pe anul 2019 (234,7 KiB, 456 hits)

Anul 2018

  Raport anual finantari neramburabile din bugetul local pe anul 2018 (361,7 KiB, 429 hits)

  Proces verbal comisie selectie proiecte cu finantare nerambursabila din bugetul local al Orasului Agnita pe anul 2018- activitati sportive (158,6 KiB, 610 hits)

  Proces verbal comisie selectie proiecte cu finantare nerambursabila din bugetul local al Orasului Agnita pe anul 2018- domeniile educatie civica, social si culte religioase (227,0 KiB, 784 hits)

  Anunt participare finantare nerambursabila din bugetul local al Orasului Agnita pe anul 2018 (154,1 KiB, 544 hits)

  Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al orasului Agnita pe anul 2018 (145,2 KiB, 748 hits)

Anul 2017

  Anunt de atribuire finantari nerambursabile in baza Legii 350 din 2005 Orasul Agnita anul 2017 (137,0 KiB, 491 hits)

  Proces verbal comisie evaluare proiecte cu finantare nerambursabila din bugetul local Agnita pe anul 2017 - Sesiunea a II-a (198,6 KiB, 564 hits)

  Anunt de participare la selectia publica de proiecte cu finantare nerambursabila de la bugetul local Agnita pe anul 2017 Sesiunea a II-a (154,1 KiB, 649 hits)

  Proces verbal comisie evaluare proiecte cu finantare nerambursabila din bugetul local Agnita pe anul 2017 (191,6 KiB, 513 hits)

  Anunt participare finantare nerambursabila din bugetul local al orasului Agnita pe anul 2017 (140,6 KiB, 532 hits)

  Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al orasului Agnita pe anul 2017 (81,0 KiB, 556 hits)

Go to Top