Finantari nerambursabile de la bugetul local cf. Legii 350/20052023-03-28T14:58:36+03:00

Anul 2023

  ANUNT DE PARTICIPARE 2023 (150,3 KiB, 34 hits)

Anul 2022

  PROGRAM ANUAL 2022 (66,4 KiB, 186 hits)

  ANUNT DE PARTICIPARE 2022 completat (83,8 KiB, 159 hits)

Anul 2021

  RAPORT ANUAL 2021 (59,9 KiB, 135 hits)

  Anunt de participare selectie proiecte cu finantare nerambursabila-domeniul sport-sesiunea II (51,2 KiB, 257 hits)

  PROCES VERBAL comisie de selectie proiecte cu finantare nerambursabila din bugetul local-activitati sportive-Sesiunea I 2021 (116,8 KiB, 265 hits)

  Proces verbal comisie evaluare proiecte cu finantare nerambursabila din bugetul local pe anul 2021-culte religioase si educatie civica sesiunea I (443,2 KiB, 275 hits)

  Programul anual finantari nerambursabile din bugetul local pe anul 2021 (25,5 KiB, 298 hits)

  Anunt de participare finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita pe anul 2021 (43,8 KiB, 301 hits)

Anul 2020

  Anunt de participare finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita pe anul 2020 (44,4 KiB, 234 hits)

  Proces verbal comisie de evaluare finantari nerambursabile din bugetul local cf. Legii 350 din 2005 - domeniul culte religioade an 2020 (205,3 KiB, 280 hits)

  Raport anual finantari nerambrsabile din bugetul local pe anul 2020 (36,4 KiB, 276 hits)

  Program anual finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita pe anul 2020 cf. Legii 350 din 2005 (114,4 KiB, 503 hits)

  Anunt de participare finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita pe anul 2020 (213,6 KiB, 409 hits)

Anul 2019

  Raport anual finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita pe anul 2019 (46,5 KiB, 473 hits)

  PROCES VERBAL comisie evaluare finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita cf. Legii 350 din 2005 - domeniul sport - 2019 (126,4 KiB, 528 hits)

  Proces verbal comisie evaluare finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita cf. Legii 350 din 2005 - culte religioase 2019 (180,2 KiB, 477 hits)

  Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al orasului Agnita pe anul 2019 (217,4 KiB, 544 hits)

  Anunt de participare finantari nerambursabile din bugetul local al orasului Agnita pentru asociatii non profit pe anul 2019 (234,7 KiB, 491 hits)

Anul 2018

  Raport anual finantari neramburabile din bugetul local pe anul 2018 (361,7 KiB, 474 hits)

  Proces verbal comisie selectie proiecte cu finantare nerambursabila din bugetul local al Orasului Agnita pe anul 2018- activitati sportive (158,6 KiB, 653 hits)

  Proces verbal comisie selectie proiecte cu finantare nerambursabila din bugetul local al Orasului Agnita pe anul 2018- domeniile educatie civica, social si culte religioase (227,0 KiB, 844 hits)

  Anunt participare finantare nerambursabila din bugetul local al Orasului Agnita pe anul 2018 (154,1 KiB, 589 hits)

  Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al orasului Agnita pe anul 2018 (145,2 KiB, 813 hits)

Anul 2017

  Anunt de atribuire finantari nerambursabile in baza Legii 350 din 2005 Orasul Agnita anul 2017 (137,0 KiB, 544 hits)

  Proces verbal comisie evaluare proiecte cu finantare nerambursabila din bugetul local Agnita pe anul 2017 - Sesiunea a II-a (198,6 KiB, 611 hits)

  Anunt de participare la selectia publica de proiecte cu finantare nerambursabila de la bugetul local Agnita pe anul 2017 Sesiunea a II-a (154,1 KiB, 690 hits)

  Proces verbal comisie evaluare proiecte cu finantare nerambursabila din bugetul local Agnita pe anul 2017 (191,6 KiB, 557 hits)

  Anunt participare finantare nerambursabila din bugetul local al orasului Agnita pe anul 2017 (140,6 KiB, 585 hits)

  Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al orasului Agnita pe anul 2017 (81,0 KiB, 599 hits)

Go to Top