Obligaţiile cetăţenilor

Obligaţiile cetăţenilor

By |2019-04-01T16:39:38+03:00aprilie 1st, 2019|Stiri|0 Comentarii

STIMAŢI  LOCUITORI AI ORAŞULUI AGNITA

 

În vederea efectuării curăţeniei de primăvară şi nu numai, Primăria Oraşului Agnita aduce la conoştinţă cetăţenilor oraşului Agnita obligaţiile rezultate din Ordonanţa Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale şi a Hotărârii Consiliului Local Agnita nr.44/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii şi sancţionarea acestora.

Persoanelor fizice şi persoanelor juridice le revin următoarele obligaţii:

a) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile, tonetele, chioşcurile unde îşi desfăţoară activitatea cu titlu de folosinţă sau proprietate, prin asigurarea spălării geamurilor şi vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor, faţadelor etc.;

b) să asigure o permanentă stare de curăţenie în incintă, pe terenurile pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;

c) să asigure împrejmuirea corespunzătoare a imobilelor, întreţinerea pomilor, florilor şi altor plantaţii din incinte;

d) să asigure condiţii de igienă prin operaţii de curăţire, dezinsecţie şi deratizare a imobilelor;

e) să asigure curăţenia în jurul incintelor şi trotuarelor din jurul acestor incinte, precum şi intreţinerea spaţiilor verzi şi iarna să cureţe zăpada de pe trotuare, să asigure circulaţia normală a pietonilor;

f) să păstreze curăţenia şi ordinea la locurile stabilite pentru depozitarea reziduurilor (gunoaielor) menajere, stradale şi materialelor refolosibile;

g) agenţii economici şi instituţiile care îşi desfăşoară activitatea pe raza oraşului Agnita sunt obligaţi să-şi amplaseze la fiecare intrare din stradă un coş de dimensiuni reduse pentru ambalaje şi ţigări;

h) agenţii economici şi instituţiile nou înfiinţate (sau care îşi modifică tehnologiile), în urma activităţii cărora rezultă deşeuri ce pot provoca un grad ridicat de poluare, sunt obligaţi să obţină avizul de la Inspectoratul pentru Protecţie a Mediului, privind locul de depozitare al acestor deşeuri;

i) se interzice agenţilor economici şi instituţiilor distrugerea prin ardere sau îngropare a deşeurilor fără avizele Inspectoratului pentru Protecţia Mediului, Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Sibiu şi al Primăriei oraşului Agnita precum şi arderea în perimetrul oraşului a substanţelor toxice, a materialelor urât mirositoare;

j) accesul agenţilor economici şi al persoanelor fizice pe rampa amenajată în cadrul Staţiei de sortare şi transfer Agnita, pentru depozitarea deşeurilor, se poate face numai cu acordul SC ECO VALEA HÂRTIBACIULUI SA;

 

Menţionăm că aceste obligaţii sunt cu termen permanent, iar neîndeplinirea lor se sancţionează după cum urmează:

 

Pentru persoane fizice

 • încălcarea prevederilor lit. b; c; d; e; f cu amendă de la 100 – 200 lei;
 • încălcarea prevederilor lit. a cu amendă de la 1000 – 2000 lei;

 

Pentru persoane juridice

 • încălcarea prevederilor lit. b; c; e cu amendă de la 250 – 350 lei;
 • încălcarea prevederilor lit. a cu amendă de la 1500 – 2500 lei;
 • încălcarea prevederilor lit. d; f; g cu amendă de la 200 – 300 lei;
 • încălcarea prevederilor lit. h cu amendă de la 300 – 500 lei;
 • Încălcarea prevederilor lit. i; j cu amendă de la 400 – 600 lei.

 

COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR

 

Colectarea selectivă a deşeurilor, aşa cum este definită conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor reprezintă “colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita valorificarea sau tratarea specifică a acestora” producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: – hartie si carton, metal, plastic şi sticlă.

În zona de blocuri colectarea se va realiza pe 2 fracţii:

 • deşeurile de hârtie, carton, plastic, metal şi sticlă se vor colecta în containerele de culoare albastră, galbenă şi verde;
 • deşeurile menajere se vor colecta în containerele de culoare neagră şi gri.

 

În zona de case colectarea se va realiza pe 2 fracţii:

 • deşeurile de hârtie, carton, plastic, metal şi sticlă se vor colecta în pubela galbenă;
 • deşeurile menajere se vor colecta în pubela neagră.

 

Pentru persoanele juridice din zona blocurilor care au pubele, deşeurile reciclabile (hartie, carton, plastic, metal şi sticlă) se vor colecta în pubela galbenă, iar deşeurile menajere se vor colecta in pubela neagră.

 

Vă mulţumim pentru înţelegere!

Go to Top