Bun venit in Agnita

Creșa

DESPRE NOI

Serviciul social de zi pentru copii – Cresa “ este înfiinţat prin:

 Hotărârea Consiliului Local al orasului Agnita nr.100/29.09.2004 şi funcţionează în subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială.

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) “Serviciul social de zi pentru copii – Cresa “se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul “Serviciul social de zi pentru copii – Cresa “ sunt următoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea sanselor si nediscriminarea

b) protejarea şi promovarea drepturilor copilului în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului

d) deschiderea către comunitate e) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; f) asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a copilului g) responsabilizarea parintilor cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti

h) participarea copiilor in procesul de furnizare a serviciilor de educatie timpurie

i) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare

j) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale

k)responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere

l)primordialitatea responsabilităţii familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat

m) colaborarea serviciului social cu Serviciul public de Asistenţă Socială.

PROGRAM ACTIVITĂȚI

LUNI: 08:00 – 16:30

MARȚI: 08:00 – 16:30

MIERCURI: 08:00 – 16:30

JOI: 08:00 – 16:30

VINERI: 08:00 – 16:30

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE

Regulament de functionare cresa Agnita (560,8 KiB, 238 hits)

ACTE ÎNSCRIERE

Acte necesare înscrierii copiilor în Serviciul Social de zi pentru copii – Creșă

1. Cerere de inscriere

2. Copie de pe certificatul de nastere al copilului

3. Copie de pe actele de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali ai copilului, certificatele de nastere ale fratilor minori si, dupa caz, copie a hotararii/sentintei de plasament sau sentinta de incredintare in vederea adoptiei

4. Adeverinta de venituri pe ultimele 6 luni pentru fiecare dintre parinti/reprezentanti legal

5. Adeverinta de la medicul de familie, in care sa se mentioneze ca respectivul copil este sanatos clinic 

6. Adeverinta de la medicul de familie, in care sa se mentioneze ca respectivul copil a fost vaccinat antituberculoza (BCG)

7. Fisa de imunizari, intocmita conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii cu privire la intrarea copilului in colectivitate

8. Analize medicale: examen coproparazitologic, examen coprobacteriologic si exudat faringian pentru copil.

NOTĂ: 

Inscrierea copiilor se face la sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala din Primaria orasului Agnita, str. Piata Republicii nr. 19.

FORMULARE

Cerere pentru inscriere copil la cresa (373,6 KiB, 217 hits)

CONTACT

Serviciul Public de Asistență Socială din Primăria orașului Agnita, str. Piața Republicii nr. 19

 

Comments are closed.