Bun venit in Agnita

Taxe si impozite

HCL 81 din 2017 privind impozitele si taxele locale pe anul 2018 (2,1 MiB, 510 hits)

HCL 3 din 2018 privind modificarea HCL 81 din 2017 (1,7 MiB, 417 hits)

 

Modalitatea de calcul a impozitului
Taxele se calculeaza dupa cum urmeaza:
Mijloace de transport
Se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, capacitatea cilindrica, tonaj, sau cota taxa.
Cladiri
Se calculeaza in functie de suprafata, tipul constructiei, data constructiei si modul de dobandire.
Teren
Se calculeaza in functie de suprafata si zona de amplasare.
Taxa asupra mijloacelor de transport
ScutiriSunt scutite de la plata taxei urmatoarele categorii:
1. veteranii de razboi;
2. invalizii
 care detin autoturisme,motociclete cu atas, tricicluri cu motor adaptate invaliditatii lor;
3. posesorii de remorci apicole;
4. institutiile publice si persoanele juridice care efectueaza transport de calatori in comun, in interiorul localitatii.
Exigibilitate:Aceasta taxa se datoreaza incepand cu ziua de 1 a lunii urmatoare dobandirii mijlocului de transport respectiv.

Termene de plata
– in doua rate egale, pana la 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
– integral de la data luarii in evidenta pentru persoanele fizice sau juridice straine care solicita inmatriculare temporara.Dobanzi si penalitati:In cazul intarzierii platii se aplica majorari de 2% pe luna sau fractiune la suma datorata si neachitata la termenul scadent. Pentru sumele neachitate la termen, se poate declansa procedura de executare silita, cu anuntarea in prealabil a proprietarului.

Platitori (contribuabili): Persoane juridice si persoane fizice , care detin mijloace de transport cu tractiune mecanica, remorci, semiremorci, rulote, atas, inclusiv mijloace de transport aflate in conservare indiferent daca sunt sau nu inmatriculate in circulatie.

Stabilirea taxei:Pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport, contribuabilul trebuie sa depuna o declaratie de impunere in termen de 30 de zile de la data dobandirii.

Baza de calcul (materia impozabila): Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica, apartinand contribuabililor, se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului, pentru fiecare 500 cmc sau fractiune de capacitate sub 500 cmc, dupa cum urmeaza:
Mijloace de transport cu tractiune mecanica:

Tipul mijlocului de transport – lei/an/200 cmc sau fractiune –
a)motorete, scutere, motociclete si autoturisme capacitate cilindrica pana la 1.600 cmc       =    8 lei
b) autoturisme cu capacitatea cilindrica de la 1601  pana la 2.000 cmc                                 =   18 lei
c) autoturisme cu capacitatea cilindrica de la  2.001 cmc  pana la 2600 cmc                         =   72 lei
d) autoturisme cu capacitatea cilindrica de la  2.601 cmc  pana la 3000 cmc                         = 144 lei
e)  autoturisme cu capacitatea cilindrica peste  3000 cmc                                                       = 290 lei
f) autobuze, autocare, microbuze                                                                                             =   24 lei
g) autovehicule de pana la 12 tone inclusiv                                                                              =   30 lei
h) tractoare inmatriculate                                                                                                          =   18 lei

Pentru remorci de orice fel, semiremorci si rulote, apartinand contribuabililor, taxele anuale se stabilesc, in functie de capacitatea acestora, astfel:
Remorci, semiremorci si rulote:

CATEGORIE

LEI / AN

Pana la 1 tona inclusiv

8

intre 1 – 3 tone inclusiv

29

Aintre 3-5 tone inclusiv

45

Peste 5 tone

55

Pentru atase, taxa anuala se stabileste la nivelul a 50% din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere. Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa, care apartin contribuabililor, se stabileste anual, pentru fiecare mijloc de transport in parte, dupa cum urmeaza:
Mijloace de transport pe apa :

CATEGORIE        

LEI / AN

Luntre, barci fara motor folosite in scop personal
Barci fara motor folosite in alte scopuri

18
48

Barci cu motor

18

Taxe asupra cladirilor

Scutiri:Sunt scutite de la plata impozitelor pe cladiri si teren urmatoarele categorii:
1. fostii detinuti politici, persecutati politici si deportati (Legea nr. 118/1990)
2. veteranii de razboi si vaduvele veteranilor de razboi (Ordonanta Guvernului nr. 44/1994);
3. eroiiRevolutiei si urmasii celor decedati in Revolutia din decembrie 1989 (Legea nr. 42/1990)
4. persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele invalide de gr. I sau II, pentru cladirile si terenurile situate la domiciliu ; 5. proprietarii imobilelor declarate monumente istorice sau de patrimoniu (Legea nr. 571/2003)

Penalitati: – In cazul intarzierii platii se aplica majorari de 2% pe luna  sau fractiune la suma datorata si neachitata la termenul scadent. Pentru sumele neachitate la termen, se poate declansa procedura de executare silita, cu anuntarea in prealabil a proprietarului.

Amenzi:
– platiti o amenda intre 500.000-1.000.000 lei daca depuneti declaratia cu intarziere de peste 30 de zile de la data dobandirii proprietatii
– platiti o amenda intre 1.000.000-3.000.000 lei daca nu depuneti declaratia de impozitare.
– in cazul persoanelor juridice limitele maxime si minime ale amenzilor prevazute anterior se majoreaza cu 300%..

Stabilirea impozitului:
Impozitele si taxele locale sunt stabilite conform legii 571/2003, si a H.C.L. nr. 93/2011.

Modalitatea de calcul :
IMPOZITUL PE CLADIRI: 


PERSOANE JURIDICE

La persoanele juridice se aplică cota de 1,5% din valoarea de inventar şi o reducere de 15% – în cazul clădirilor amortizate, respectiv 10% – în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani si 30% pentru care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani.
.

PERSOANE FIZICE

Felul si destinatia cladirilor si a altor obiecte impozabile

  Valoarea impozabila* lei / mp

Cu instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire ; Fara instalatii de apa, canalizare, electrice incalzire ;
1. Cladiri:
a) Cu pereti sau cadre din beton armat din caramida arsa,piatra naturala sau din alte materiale ;

806

478

b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, paianta si alte materiale asemanatoare;

219

137

2. Constructii ane xe situate in afara corpului principal al cladirii:

a) Cu pereti din caramida arsa, piatra, beton sau din alte materiale asemanatoare;

137

123

b) Cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, paianta, etc ;

82

54

3. Pentru locuinte situate la subsol, demisol sau la mansarda:
Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri ;

4. Pentru spatiile cu alta destinatie, situata la subsolul cladirilor
Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri ;

Valoarea impozabila se reduce in functie de anul in care au fost construite, dupa cum urmeaza:
– 20% pentru cladire cu vechime peste 50 ani
-10% pentru cladire cu vechime intre 30-50 ani
5. Pentru persoanele care detin mai multe cladiri impozitul se majoreaza astfel:
– cu 65% pentru prima cladire in afara celei de domiciliu
– cu 150% pentru a II a cladire in afara celei de domiciliu

– cu 300% pentru a III a cladire si urmatoarele

Taxe asupra terenurilor
IMPOZITUL PE TEREN INTRAVILAN:

Impozitul pe curte – zona in cadrul localitatii:
– A – 5.640 lei/ha
– B – 3.832 lei/ha
– C –  1.821 lei/ha
– D – 1.060 lei/ha

Impozitul pe gradina: – zona in cadrul localitatii:
– A -24 lei/ha
– B -18 lei/ha
– C -16 lei/ha
– D -13 lei/ha

Suma se inmulteste de 3 ori cu coeficientul de corectie oras (art.258 (5) Cod fiscal) 
Pentru terenul proprietate de stat ocupat de garaje, magazii se platesc 3,75 lei/mp/an.

IMPOZITUL PE TEREN EXTRAVILAN:
Impozitul se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu sumele stabilite pe categorii de folosinta si zona de amplasament inmultit cu coeficientul de corectie oras (de 3 ori)Zonarea pe strazi: –

Zona A: M. VITEAZU 1- 65 SI 2 – 60; 1 DECEMBRIE; PIATA REPUBLICII ; AVRAM IANCU 1 – 21;
  Zona B: AVRAM IANCU 22 – 64 SI 23 – 67; MIHAI VITEAZU 67 – 93 SI 62 – 132; HORIA; FABRICII;                                                SPITALULUI; SCOLII; BISERICII 1 – 23; ALEEA TEILOR; ALEEA CASTANILOR; NOUA; AUREL                                                VLAICU; PLEVNA 1 – 15; ABATORULUI 2 – 16 SI 1 – 13;
 Zona C: AVRAM IANCU 66 – 124; CLOSCA; CRISAN; LIVEZII; MUNCITORILOR; IZVORLULUI; EMINESCU;                                                SMARDAN; ABATORULUI REST; GRIVITA; PLEVNA REST; PROGRAZII; FLOREASCA; DEALULUI;                                                GRADINILOR; BISERICII 23 REST;
                               – Zona D: MIHAI VITEAZU 133 – HOTAR; AVRAM IANCU 125 – PRELUNGIRE HOTAR; REST HOTAR AGNITA;                                                 RUJA; COVES;

 

Comments are closed.