Bun venit in Agnita

Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare