ANUNT

privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

 

PRIMĂRIA ORASULUI AGNITA

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 4 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din ORASUL AGNITA
 • Un număr de 7 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din ORASUL AGNITA
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din ORASUL AGNITA

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
 • Colectarea datelor în teren:
  • autorecenzarea asistată (ARA): 03-15.05.2022
  • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale orasului Agnita (recenzori și coordonator la nivel de UAT)
 • In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA) : la sediul Casei de Cultura Ilarion Cocisiu si la sediul Scolii Gimanziale Coves si sediul Scolii Gimnaziale Ruja

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).
 • O persoana se poate inscribe pentru recenzor autorecenzare cit si pentru recenzor in teren
 • Cererile completate conform modelului anexat pot fi trimise pe e-mail la adresa office@primaria-agnita.ro saupot fi depuse la Compartimentul CIC din cadrul Primariei Agnita pana pe data de 18 februarie 2022 ,orele 10.00

  CERERE INSCRIERE RECENSAMANT (16,1 KiB, 285 hits)

Pentru informații suplimentare se poate accesa umătorul link:

www.recensamantromania.ro