Se convoaca Consiliul local al orasului Agnita in sedinta ordinara la data de  15.02.2018  ora 17,00 in sala mare de sedinte cu urmatoarea ordine de zi:

 

1.PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea organigramei si statului de functii precum si a bugetului Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agnita pentru anul 2018

Initiator – Primarul orasului Agnita

2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii, Agenda Culturala si Bugetul de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura Ilarion Cocisiu Agnita pe anul 2018

Initiator – Primarul orasului Agnita

3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasului Agnita pe anul 2018

Initiator – primarul orasului Agnita

4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Agnita si al serviciilor publice pentru anul 2018

Initiator – Primarul orasului Agnita

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la data de 31.12.2017 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru anul 2018.

Initiator – primarul orasului Agnita

  1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Agnita pe anul 2018

Initiator – primarul orasului Agnita

  1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Agnita la data de 31.12.2017 pe cele doua sectiuni, respectiv sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare.

Initiator – primarul orasului Agnita

  1. Diverse.