Direcția de Asistență Socială Agnita, primește cereri pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic persoanelor cu venituri reduse de pe raza administrativ-teritoriala a orașului Agnita

Persoanele vulnerabile din punct de vedere social beneficiaza în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 de tichete sociale în valoare de 250 de lei, conform prevederilor OUG nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia.

Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic se acordă o dată la două luni si poate fi utilizat numai pentru achiziționarea de produse alimentare și de mese calde pentru care au fost emise.

Categorii de persoane și familii beneficiare de sprijin material

In cazul:

  1. a) pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei
  2. b)persoanelor – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei
  3. c) familiilor care au stabilit dreptul la ajutorul social sau alocatie pentru sustinerea familiei

NU SUNT NECESARE demersuri din partea beneficiarilor. Casa Județeană de Pensii Sibiu și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu are deja în evidență aceste persoane, care vor primi acasă, prin poștă, tichetele sociale, pe un suport tip card.

 In cazul:

  1. d) familiilor cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei
  2. e) familiilor monoparentale, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei
  3. f) persoanelor fără adăpost

Acestea TREBUIE SA DEPUNA urmatoarele documente:

  • Cerere tip însoțită de o declarație pe propria răspundere – disponibilă AICI;
  • Copie după actele de identitate ale membrilor familiei, certificate de naștere/căsătorie, carte de identitate
  • Adeverință privind veniturile realizate în anul 2022, aferente perioadei cuprinse între luna ianuarie 2022 și luna anterioară celei în care se va plăti sprijinul material
  • Alte acte, după caz.

Documentele menționate mai sus pot fi transmise în format electronic la adresa de e-mail spas@primaria-agnita.ro  sau depuse în format fizic la sediul primariei orasului Agnita – Direcția de asistenta sociala Agnita, Camera 2 (program: Luni – Joi 08.00-16.00, Vineri 08.00 – 14.00) până în ultima zi a fiecărei luni, pentru a putea beneficia de ajutor începând cu luna următoare.

Declarația pe propria răspundere se depune o singură dată, pentru acordarea tichetelor aferente întregii perioade a programului, începând cu luna în care s-a acordat acest ajutor.

Pentru persoanele fără adăpost, formularele sunt disponibile în format tipărit la sediul Directiei de asistenta sociala Agnita

Tichetele sociale pe suport electronic se transmit prin poștă la domiciliul beneficiarilor.

Excepție fac persoanele fără adăpost, în cazul cărora, Direcția de asistenta sociala Agnita se va ocupa de distribuirea direct catre acestia.

Sumele acordate prin intermediul acestor tichete sociale pot fi utilizate doar pentru achiziționarea de produse alimentare și mese calde, numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate al beneficiarului, în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

  ANUNT TICHETE SOCIALE (115,4 KiB, 211 hits)

  Cerere si declaratie familii cu copii (762,0 KiB, 227 hits)