Ultima zi de acoala – Ziua premiantilor, la Agnita

Ultima zi de acoala – Ziua premiantilor, la Agnita

By |2017-06-19T16:24:00+03:00iunie 19th, 2017|Stiri|0 Comentarii

Vineri, 16 iunie, cur?ile ?colilor din Agnita s-au umplut de elevi cu flori ?i pãrin?i cu emo?ii. Flori pentru profesori ?i emo?ii pentru rezultatele copiilor. De remarcat numãrul mare de eleve ?i profe¬soare îmbrãcate cu minunate ii.

Pe catedrele scoase în curte, învã?ãtorii ?i pro­fesorii dirigin?i au a?ezat diplomele ?i premiile pen­tru cei mai harnici elevi.

Directorii celor douã ?co­li, Colegiul Tehnic A.T.Laurian ?i ªcoala Gimnazialã G.D. Teutsch au fãcut o analizã a activitã?ilor ?colare desfã­?urate în acest an de învã?ãmânt, i-au felicitat pe elevii cu merite deosebite ?i pe  partici­pan?ii la olimpiade ?i concursuri ?i le-au mul?u­mit pãrin?ilor care i-au sprijinit în activitã?ile extra?colare.

În aplauzele celor prezen?i, elevilor care au ob?inut notele cele mai mari, li s-au înmânat diplome de merit ?i premii în cãr?i iar premian?ii i-au rãsplãtit pe profesori cu flori ?i îmbrã?i?ãri.

Un moment deosebit, aplaudat cu entuziasm de cei prezen?i, a fost pre­mierea lui Sergiu Pãtru, din clasa a X-a de la Colegiul A.T. Laurian care, având probleme locomo­torii, a frecventat ?coala în cãruciorul cu rotile reu?ind sã ob?inã rezultate foarte bune la învã?ãturã. Pe lângã diplo­mã acesta a primit ?i o medalie pentru efortul depus.

Absolven?ii claselor a VIII-a au fost felicita?i ?i, în mod deosebit, pe lângã urãrile de vacan?ã plãcutã li s-a urat  succes în noua etapã de via?ã.

Un supliment de bu­curie în aceastã vacan?ã le-a fost acordat premian­?ilor  din clasele V- VIII, din partea Pensiunii Elisabe­ta din centrul ?ãrii. Pentru activitatea depusã în timpul anului ?colar, 87 de elevii din clasele V – VIII care au ob?inut premiile I, II ?i III au primit  cupoane pentru intrare gratuitã la piscina Aqua Center, în zilele de luni pânã joi.

sursa:I. BÂRSAN

www.tribuna.ro

Go to Top